cat25901_img198479242.jpg

המשטרה ותוכנות הריגול

האם המשטרה עקבה אחרי אזרחים עם תוכנות ריגול שנועדו למעקב אחר פעילי טרור או עבריינים כבדים? לפי תחקיר כלכליסט כן, המשטרה מכחישה. חן ביאר וכתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ על התחקיר שמטלטל את מערכת אכיפת החוק, ועמיחי שטיין על איך חברת NSO הישראלית שינתה את עולם הביון
  • 26 דקות
עוד יום
המשטרה ותוכנות הריגול

: עורכים: דניאל אופיר, יותם רוזנוולד. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: קובי בז'יק, אוסקר טרדלר