cat25803_img632588601.jpg

נטיעות ומהומות בנגב

למה נטיעות של קק"ל בשטח באזור יער יתיר הביאו לפרוץ מהומות אלימות מצד תושבים מהפזורה הבדואית ולמשבר קואליציוני? עקיבא נוביק מארח את כתב כאן חדשות בדרום אסף פוזיילוב ואת עיתונאי "מכאן" אחמד אבו סוויס בניסיון להבין – מה רוצה המדינה, מה רוצים התושבים ושל מי האדמה הזאת?
  • 23 דקות
עוד יום
נטיעות ומהומות בנגב

: עורכים: דניאל אופיר, יותם רוזנוולד. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: גלית רום, שמעון דוקרקר, יאיר ניומן