cat25704_img337215253.jpg

חקלאות עברית – הסוף?

מחריף המשבר בקואליציה סביב הרפורמה בחקלאות, שאותה מקדמים במרץ שר האוצר ליברמן ושר החקלאות ממפלגתו פורר. קבוצת ח"כים ממפלגת העבודה ומכחול לבן מאיימים במרד הצבעות אם לא יתקיים מו"מ רציני על הרפורמה. עקיבא נוביק, בן לחקלאי, מברר עם כתבתנו לענייני כלכלה, ליאל קייזר, ועם חקלאי מעוטף עזה, בר חפץ, מה אומרת התוכנית, מה היא באה לתקן ומה ההשלכות שלה על עתיד הענף בארץ
  • 20 דקות
עוד יום
חקלאות עברית – הסוף?

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: חיים זקן, אילן אזולאי