cat25679_img56381942.jpg

הפרשה שקורעת את החברה החרדית

התאבדותו של הסופר ואיש הרוח החרדי חיים ולדר הותירה חברה מבולבלת ומפוצלת. מנהיגים בקרבה מאשימים את קרבנות עבירות המין הרבות והחמורות שעשה לכאורה, ואת מי שהביאו לפרסום העדויות נגדו, ברציחתו, לא פחות. חן ביאר ויאיר אטינגר על דמותו של האיש, ומה קרה כאשר המחנך הנערץ התגלה כמפלצת
  • 24 דקות
עוד יום
הפרשה שקורעת את החברה החרדית

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: נועם ברלחיס