cat25399_img565260528.jpg
עיבוד תמונה: עמי שרייבמן

למה שונאים תנ"ך?

נחשו מה המקצוע הכי פחות אהוב על תלמידי בתי הספר הממלכתיים. עקיבא נוביק מארח את יאיר אטינגר, לרגל שידור סדרת הכתבות שלו "סוף פסוק" בחדשות הערב (כאן11) ובה הוא מברר מדוע התנתקו החילונים מאהבת התנ"ך, מה נעשה כדי להעלות מחדש את קרנו של ספר הספרים והאם זה לא רק עניין דתי, אלא בעיקר פער דורי?
  • 22 דקות
עוד יום
למה שונאים תנ"ך?

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. תחקיר: מוריה גרייצר. ביצוע טכני: רועי קנטן