cat25378_img123480290.jpg
עיבוד תמונה: עמי שרייבמן

אוטוסטרדת הנפט של המזרח התיכון

האם ההסכם שחתמה חברת קצא"א (קו צינור אירופה אסיה) להובלת נפט מאיחוד האמירויות בהיקף של פי 10 ויותר מהתנועה כיום במפרץ אילת עומד לפני ביטול? חן ביאר על פרטי ההסכם שהוסתר אפילו מחברי הממשלה, הסכנות שגורמות לקשת רחבה של מומחים להתנגד לו ומה ההשלכות האפשריות של ביטולו? משתתף: עו"ד ד"ר אורי שרון, מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
  • 18 דקות
עוד יום
אוטוסטרדת הנפט של המזרח התיכון

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: רובי אוסנהולץ, חן עוז. בצוות: מיכל רוזן