cat25308_img693682304.jpg

עדות חפץ: מאחורי הכותרות

יותר משבועיים וחצי מעיד במשפט נתניהו המקורב לשעבר ניר חפץ, כותרת רודפת כותרת, וכל צד משדר שביעות רצון מהדברים שעד המדינה משמיע בבית המשפט. האם הוא מספק את הסחורה או שהתיק קורס לנגד עינינו? חן ביאר מארח את פרשני כאן חדשות תמר אלמוג ומוטי גילת על המשמעות המשפטית של העדויות הדרמטיות
  • 21 דקות
עוד יום
עדות חפץ: מאחורי הכותרות

עורך, עיצוב קול ומיקס: דניאל אופיר. ביצוע טכני: ז'אנה יגל. בצוות: שחק פאר