cat25237_img440326820.jpg
עיבוד תמונה: עמי שרייבמן

אובדן שליטה בדרום

רצף של אירועים אלימים העלה את הנעשה בנגב למודעות הציבורית, אבל מי שחי את המציאות במקום יודע שלא מדובר בתופעה חדשה: אבנים על אוטובוסים, קטטות וירי חי, מעשי שוד אלימים והטרדות מיניות, שהמחוללים של כל אלה הם תושבי הפזורה הבדואית. גילי כהן ואיציק זוארץ מבררים מה התשובה של המשטרה לכך והאם היא לבדה יכולה להתמודד עם המשימה המורכבת
  • 14 דקות
עוד יום
אובדן שליטה בדרום

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: שמעון דוקרקר