cat25211_img742843220.jpg
עיבוד תמונה: עמי שרייבמן

לפצח את הגרעין

מה ישראל מבקשת להשיג כעת משנפתחו שיחות הגרעין בוינה בין איראן למעצמות? ואיך היא פועלת לממש את רצונותיה? גילי כהן משוחחת עם מנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז, על הסוגיה הבוערת
  • 24 דקות
עוד יום
לפצח את הגרעין

: עורך, עיצוב קול ומיקס: דניאל אופיר. ביצוע טכני: שלומי יצחק