cat25102_img617841046.jpg

המלחמה הקרה 2.0

מי שלח אלפי מהגרים להתדפק על גבולות האיחוד האירופי ואיך זה קשור לריכוז כוחות צבא רוסיה לאורך הגבול שלה עם אוקראינה? גילי כהן, יואב זהבי ויאיר נבות מנסים להיכנס לראש של פוטין ולנתח את מהלכיו האחרונים כדי לפענח – האם אנחנו לקראת חידושו של העימות שעיצב את המחצית השנייה של המאה הקודמת?
  • 20 דקות
עוד יום
המלחמה הקרה 2.0

עורך, עיצוב קול ומיקס: דניאל אופיר