cat25075_img367617780.jpg
צילום: דור קשלס. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

עיר בלי ראש

כבר שנה שאור עקיבא מתנהלת ללא ראש עיר. יעקב אדרי הושעה לאחר שנחקר על חשדות חמורים וחזר ללשכתו רק לאחרונה. בינתיים, ההזנחה ניכרת בכל פינה, תפקידים בעירייה לא מאוישים ו-ועדותיה לא מתכנסות. אבל מתברר שההתנהלות הכושלת נמשכת כבר שנים ארוכות והתושבים המיואשים משוועים להתערבות של משרד הפנים. אורן אהרוני ביקר בעיר במשבר
  • 19 דקות
עוד יום
עיר בלי ראש

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי