Squer 550 סעודיה
ללא

בנתיב המהיר לנורמליזציה

ארה"ב מקדמת בעת האחרונה במרץ את הסכם הנורמליזציה בין ישראל לסעודייה. האם ממשלת ימין-על-מלא מסוגלת לספק את הסחורה? יואב קרקובסקי שוחח עם כתבתנו המדינית גילי כהן ועם חוקר מדינות המפרץ ד"ר יואל גוז'נסקי מ-INSS על העסקה המשולשת: עד כמה אנחנו קרובים ועל אילו פערים צריכים הצדדים להתגבר?
  • 37 דקות
עוד יום
בנתיב המהיר לנורמליזציה

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: תמיר צובארי | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: