cat24742_img492987721.jpg

מאחורי דלתיים סגורות

הרצח של ליטל יעל מלניק הציף נושא שבדרך כלל לא זוכה לתשומת לב הציבור והתקשורת – המציאות במחלקות לבריאות הנפש. איך קרה שאיש צוות ניהל קשר אינטימי ונצלני עם קטינה, מערכת יחסים שהובילה לכאורה למותה המזעזע? גילי כהן מארחת את חן ביאר על סיפורה של ליטל יעל וחקירת הרצח, ואת מגישת "סדר יום" בכאן רשת ב, קרן נויבך, שמתעקשת לסקר את החצר האחורית הזאת
  • 23 דקות
עוד יום
מאחורי דלתיים סגורות

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי