cat24727_img869575899.jpg
עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

מה מברכים על חזיר?

יצרנית תחליפי בשר מהצומח הכריזה לאחרונה על השקת מוצר בטעם חזיר ופונה ליהודים ומוסלמים להתנסות במאכל האסור, אך ארגון הכשרות הגדול בארה"ב מסרב לתת לו הכשר. אבל למה בעצם? עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על המשמעות העמוקה של כשרות מזון והאם בעולם ללא בשר היא עדיין תהיה רלוונטית
  • 24 דקות
עוד יום
מה מברכים על חזיר?

: עורך:דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: יובל יסוד. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן