cat24701_img507631918.jpg
עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

כך פענחתי רצח מלפני 30 שנה

פרשת היעלמותו של הנער ניסים שטרית והרצח של אבי אדרי בשנות ה-80 וה-90 נותרו בלתי פתורים במשך עשורים והמשטרה הרימה ידיים. עד שלפני שנה וחצי תחקיר עיתונאי הציג ראיות דרמטיות שמובילות למי שפעלו בשם משמרות הצניעות של ישיבת שובו בנים בהנהגת אליעזר ברלנד. השבוע נעצרו 3 חשודים במעשים וצפויים מעצרים נוספים. אורן אהרוני מארח את יוצרת הסרט "רב הנסתר", העיתונאית שני חזיזה, על הסיפור המדהים של פענוח התעלומה
  • 28 דקות
עוד יום
כך פענחתי רצח מלפני 30 שנה

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: ארז שלום. בצוות: נועה אקסינר, איתי שכטר. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן