cat24649_img348248092.jpg
צילום: הדס פרוש / פלש 90. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

מועדון הראיונות השבורים

השר אלעזר שטרן הוא לא הראשון וכנראה שלא האחרון שחורץ את גורלו הפוליטי בהתבטאות אומללה אחת. גם במקרה הזה נכון לצטט את האמרה "איש עוד לא הצטער על ריאיון שלא נתן". עקיבא נוביק עם מצעד הראיונות הגרועים, שגרמו להרבה צער
  • 19 דקות
עוד יום
מועדון הראיונות השבורים

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: מיכל רוזן