cat24617_img180757370.jpg

"מדינת ישראל תעשה הכול"

מה המשמעות בפועל של האמירה המיתולוגית בנוגע למחויבות של המדינה לשבוייה ונעדריה? גילי כהן ותא"ל (במיל') רונן מנליס על המבצעים העלומים יותר ופחות, על הקרב על דעת הקהל ועל המחיר שהממשלה מוכנה לשלם באמת
  • 23 דקות
עוד יום
"מדינת ישראל תעשה הכול"

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: אמיר שמואלי