cat24586_img474634738.jpg

מי יעניש את הח"כים?

בכל פעם נדמה שהשיח בכנסת והתנהגות נבחרי הציבור לא יכולים לרדת נמוך יותר, אך הפעם גם אין מי שיקרא אותם לסדר. הגוף היחיד שמוסמך לכך – ועדת האתיקה – עדיין לא הוקם ואין דבר המונע מהח"כים לעשות כמעט ככל העולה על רוחם. עקיבא נוביק על כנסת ללא גננת. משתתף: ח"כ לשעבר אריה אלדד, יו"ר ועדת האתיקה בדימוס
  • 15 דקות
עוד יום
מי יעניש את הח"כים?

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: מיכל רוזן, איתי שכטר