cat24128_img720960248.jpg
צילום: AP. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

מסי בפריז

מה הופך את המעבר של ליונל מסי מברצלונה קבוצתו מימים לפריז סן ז'רמן לאירוע שחורג מעמודי הספורט? גילי כהן וליאן וילדאו על כל הסיבות שהובילו לעזיבתו הדרמטית של הכוכב, איך המעבר הזה משפיע עליו ועל הליגות הרלוונטיות ומה האתגרים שמצפים לו
  • 23 דקות
עוד יום
מסי בפריז

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. ביצוע טכני: גלית רום