cat24075_img3558153.jpg
צילום: AP. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן

מאחורי תעשיית הצללים של ישראל

פרשת NSO הציפה סוגיה רגישה, שנותרת בדרך כלל הרחק מעיני הציבור: כיצד מפקחת המדינה על הייצוא הביטחוני ולמה היא כל כך מתאמצת להסתיר את העסקאות האלה? גילי כהן על ההשלכות המדיניות, הביטחוניות וגם המוסריות של התעשייה הסודית ביותר
  • 22 דקות
עוד יום
מאחורי תעשיית הצללים של ישראל

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: איתי שכטר, שחק פאר