cat23919_img830712696.jpg
עמי שרייבמן

ההבטחה הישראלית נגד הקורונה

איפה עומד הפיתוח של החיסון במכון הביולוגי בנס ציונה? מה כבר יודעים לומר עליו והאם יהיה יעיל נגד הווריאנטים החדשים? עקיבא נוביק משוחח עם פרופ' יוסף קרקו, החוקר הראשי של החיסון הישראלי, ושואל האם בעולם של פייזר ומודרנה, ועוד עשרות חיסונים בפיתוח, יש מקום גם לזריקה כחול לבן?
  • 18 דקות
עוד יום
ההבטחה הישראלית נגד הקורונה

עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: איתי שכטר. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן