cat23869_img228437529.jpg

מה יהודי בעיניך?

השאלה ״מיהו יהודי״ מלווה את ישראל ואת שאר העם היהודי כבר עשרות שנים. היא הביאה למשברים פוליטיים, חברתיים ומשפטיים. מיזם של אתר המדד וכאן חדשות מבקש לפתוח בפניכם את הסוגיה הזאת. כיצד אתם הייתם מכריעים? עקיבא נוביק מארח את שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, ואת יאיר אטינגר, פרשן דת ומדינה על השאלות והתשובות האפשריות
  • 26 דקות
עוד יום
מה יהודי בעיניך?

עריכה, קול ומיקס: נועה אקסינר, בצוות: דניאל אופיר.

ענו על השאלון: מיהו יהודי?