cat23817_img954746015.jpg

כרוניקה של אסון

הפיצוי הכספי שזכו לו הורי החניכים שנספו בנחל צפית מתגמד לנוכח הכאב העצום שהם חיים איתו יום יום והתחושה הקשה שהיה אפשר למנוע את האסון. על רקע המשפט הפלילי המתנהל נגד מי שהיה ראש מכינת בני ציון ונגד סגנו, מיכל רשף ואסף פוזיילוב משחזרים את המחדלים לאורך השנים שהובילו לסוף הנורא ומביאים עדויות של חניכי עבר שאמרו בזמן אמת על התנהלות ראשי המכינה: "עד שמישהו לא ימות, הם לא יבינו"
  • 36 דקות
עוד יום
כרוניקה של אסון

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: הדר רשתי, טל חדד, מאיה מרקסון