cat23798_img7767238.jpg

חשבון נפש

פרשת מותו של הקצין המבטיח מאמ"ן בכלא הצבאי עוררה את השאלה – האם גם הצעירים שנמצאים בתפקידים סודיים מאחורי המסך צריכים או מקבלים תמיכה נפשית? גילי כהן פגשה יוצאי יחידות מסווגות ובדקה האם היה להם עם מי לדבר ברגעים הקשים והאם הצבא ידע איך לסייע להם?
  • 16 דקות
עוד יום
חשבון נפש

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי ונועה אקסינר. בצוות: טל חדד, הדר רשתי ואיתי שכטר. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי.