cat23739_img894685549.jpg

הסיכוי האחרון של זדורוב

האם אחרי 15 שנה בכלא והרשעה בכמה ערכאות שונות ייצא רומן זדורוב לחופשי ויזוכה מאשמת הרצח של תאיר ראדה? בימים הקרובים תכריע הפרקליטות אם לנהל משפט חוזר בתיק שהסעיר את המדינה. מיכל רשף ותמר אלמוג עושות סדר בפרשה הסבוכה ובוחנות אותה למול ההיסטוריה הלא עשירה של משפטים חוזרים בישראל
  • 23 דקות
עוד יום
הסיכוי האחרון של זדורוב

עורך: דניאל אופיר. עיצוב תמונה: עמי שרייבמן