cat23461_img656381442.jpg

מה כבר יכול להשתבש?

לקראת השבעת ממשלת בנט–לפיד המתח בשיאו. גילי כהן וירון דקל משחזרים את השבעות הממשלה הדרמטיות והמפתיעות, שעד הרגע האחרון לא היה ברור איך הן יסתיימו
  • 22 דקות
עוד יום
מה כבר יכול להשתבש?

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס: ירדן מרציאנו. טכנאית: קרן בר