cat23370_img112104216.jpg

עשרים שנות גלות

מאז פרשה מרצ מממשלת ברק אי אז בשנת 2000, נותרה המפלגה תמיד באופוזיציה. כעת, אחרי ה"עלה בידי" של לפיד, היא עשויה לחזור לשלטון, ובדרך הסכימה לפשרות שעד לא מזמן נראו דמיוניות. גילי כהן מבררת עם ראשי המפלגה בעבר איך יכולה מרצ להתאים את עצמה לפוזיציה החדשה ועל מה תצטרך לוותר בדרך? משתתפים: זהבה גלאון, חיים אורון (ג'ומס)
  • 14 דקות
עוד יום
עשרים שנות גלות

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי. בצוות: טל חדד, הדר רשתי