cat23346_img192613330.jpg

ברית האחים בדרך לבלפור

עשר שנים אחרי שיצאו למסעם הפוליטי – בנפרד – עלה בידם של יאיר לפיד ונפתלי בנט להרכיב (אך עדיין לא להשביע) ממשלה בישראל. גילי כהן ועקיבא נוביק על דרכם של מי שהכי קרובים מאי פעם להחליף את הנהגת המדינה
  • 26 דקות
עוד יום
ברית האחים בדרך לבלפור

: עורך: דניאל אופיר. בצוות: הדר רשתי. טכנאי: יובל יסוד