cat23321_img251172340.jpg

ממשלת חידה כלכלית

איזו מן מדיניות כלכלית תנהל ממשלת בנט–לפיד המסתמנת? אישור תקציב דו שנתי, רפורמות מקיפות במערכת החינוך ושילוב החרדים בשוק העבודה – מיכל רשף ושאול אמסטרדמסקי סוקרים את הבעיות הבוערות והלא פשוטות שהממשלה המיועדת תידרש לטפל בהן בדחיפות
  • 18 דקות
עוד יום
ממשלת חידה כלכלית

: עורך: דניאל אופיר