Squer 550 Blue מגזר
ללא

פרויקט מיוחד: הנרצח ה-150

אימאן קאסם סלימאן וערן זינגר בשיחות עם אזרחים ואזרחיות מהחברה הערבית שהאלימות הקשה פקדה את ביתם ושינתה את חייהם. על ההשלכות החברתיות, החינוכיות והכלכליות של הגידול החד במעשי הרצח בחברה הערבית
  • 64 דקות
עוד יום
פרויקט מיוחד: הנרצח ה-150

עורכת: שוש פורמן | מפיקים: אביגל בשור, ראניה ארשיד אבו נימר: