cat22163_img944534835.jpg
רויטרס

עזה–קהיר–דובאי

מה קורה בקרב שכנותינו במזרח התיכון בסבב הזה? מיכל רשף ורועי קייס על מה שהשתנה כאן מאז מבצע "צוק איתן" – מדינות במפרץ נהיו חברות, חיזבאללה העמיק את אחיזתו בלבנון, מקומה של ההנהגה המצרית... אז מי בשכונה נגדנו ומי בעדנו הפעם?
  • 26 דקות
עוד יום
עזה–קהיר–דובאי

: עורך: דניאל אופיר. צילום: רויטרס