cat22082_img306446067.jpg

הגפרור שהצית את האש

דווקא בשבוע שבו מפלגה ערבית כמעט עשתה היסטוריה והצטרפה לקואליציה – פרצו מהומות דמים ברחובות בין אזרחים ערבים ויהודים. מיכל רשף וערן זינגר מנסים לברר – מה גרם להשתלשלות האירועים והאם בשם "ההגנה על אל-אקצא" נדחק הסיכוי לחיות בשותפות ודו-קיום?
  • 29 דקות
עוד יום
הגפרור שהצית את האש

עורכים: נועה אקסינר ודניאל אופיר