cat21899_img761888723.jpg
כאן

הויזה לא עוברת

מה ישראל צריכה לעשות כדי שאזרחיה יהיו פטורים מהחובה באשרת כניסה לארה"ב? ומה זה אומר על הקרבה בין שתי בעלות הברית? גילי כהן מבררת את השאלה שמטרידה ישראלים רבים. משתתפים: השגריר גלעד ארדן, אלון פנקס ומה זה אומר על הקרבה בין שתי בעלות הברית? גילי כהן מבררת את השאלה שמטרידה ישראלים רבים. משתתפים: השגריר גלעד ארדן, אלון פנקס
  • 19 דקות
עוד יום
הויזה לא עוברת

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. בצוות: מאיה מרקסון, טל חדד