Squer 550 Blue (12)

מה יציל את מערכת החינוך?

שוב איום בשביתה עם פתיחת שנת הלימודים, הפערים גדולים והצדדים מתבצרים. מה דורשים מורי התיכונים, מה האוצר מוכן לתת והאם העלאת שכר המורים תפתור את הבעיות הבסיסיות של המערכת? דניאל אופיר שוחח עם כתבנו לירן כוג'הינוף על המצב בבתי הספר והפגיעה במעמד המורה ועם פרופ' יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל ושרת החינוך לשעבר, שמציעה כיוון אחר לגמרי של חשיבה
  • 29 דקות
עוד יום
מה יציל את מערכת החינוך?

עורך ומגיש: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: יובל יסוד, שרון לרנר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד