cat21784_img262330745.jpg

אחרי 30 שנה

ירושלים הייתה משאת נפשם, בלי שידעו מה באמת מצפה להם בארץ הקודש. שלושה עשורים אחרי שעלו במבצע שלמה, האם ישראל הצליחה לקלוט את עולי אתיופיה? מיכל רשף שמעה מהיזם החברתי ברק אברהם, מי שעלה במבצע כילד, על מסלול הקליטה שלו, על הקשיים וגם על ההצלחות
  • 22 דקות
עוד יום
אחרי 30 שנה

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב פסקול: רחל רפאלי