Squer 550 Blue (13)

עסק הביש הלובי

חשיפת פגישתם החשאית של שר החוץ אלי כהן עם שרת החוץ של לוב עוררה סערה שהביאה להדחתה ואילצה אותה לברוח ממדינתה. המאמצים לקדם את היחסים עם המדינה הערבית ספגו מכה קשה. יואב קרקובסקי שוחח עם כתבתנו המדינית גילי כהן ועם ראש תחום העולם הערבי רועי קייס ושמע מהם מה הוביל לפרסום הפגישה, ומה עשויות להיות ההשלכות על גורל היחסים החשאיים של ישראל עם מדינות שונות
  • 34 דקות
עוד יום
עסק הביש הלובי

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: נדב ניר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד