cat21507_img69277404.jpg

השקט שנשאר

יום חגה של הדמוקרטיה הוא גם היום שבו כרבע מחברי הכנסת יודחו מהמועדון היוקרתי. ח"כים לשעבר (חכ"לים) מספרים לעקיבא נוביק איך מרגישים כשהטלפון מפסיק לצלצל, על הקושי למצוא עבודה הולמת, קושי שאפילו הביא את קצתם לחתום בלשכת התעסוקה
  • 17 דקות
עוד יום
השקט שנשאר

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. סיוע בהפקה: מאיה מרקסון, הדר רשתי