cat21480_img893866908.jpg

מה נשים רוצות?

הקמפיין הפמיניסטי המובהק של מפלגת העבודה בסיבוב הזה חריג בנוף. פמיניסטיות אמנם התמודדו לכנסת, אבל מעולם לא בצורה מוצהרת כל כך. האם זה מהלך גאוני או מסוכן? מיכל רשף שמעה ממי שהיו שם מה קורה כשפמיניסטית מנסה לעשות קמפיין, על הקשיים שהיו בדרך ומדוע מפלגות נשים למיניהן כשלו שוב ושוב לאורך ההיסטוריה? אורחות: שולי מועלם-רפאלי, מיכל רוזין ורחל עזריה
  • 21 דקות
עוד יום
מה נשים רוצות?

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי: סיוע בהפקה: הדר רשתי, טל חדד.