cat21351_img26879326.jpg

תיק הפנתרים נפתח

50 שנה אחרי המחאה שהכירה לישראלים את הפנתרים השחורים, אלון שרביט מביא הקלטות ותיעודים מהארכיון שטרם פורסמו. הוא חזר לגיבורי המחאה ואף הפגיש בין המוחים, לשוטרים הסמויים שאספו עליהם מידע. בשיחה עם מיכל רשף הוא מסביר האם המחאה הצליחה, ומספר איך היה לעקוב אחריה מהצד השני של הרחוב. אורח: אלון שרביט
  • 25 דקות
עוד יום
תיק הפנתרים נפתח

: עורכת: נועה אקסינר, עיצוב פסקול: רחל רפאלי, טכנאי: רוני נאור