cat21321_img752542747.jpg

זהירות, סקר לפניך

מה אנחנו יכולים ללמוד מסקרי הבחירות? ומה כדאי לקחת בעירבון מוגבל? רגע לפני שהולכים לקלפי, גילי כהן ועורך אתר "המדד" שמואל רוזנר מנתחים את הסקרים, מדברים על הקשיים של הסוקרים ומנסים לשער – מה תהיה הפתעת הבחירות?
  • 26 דקות
עוד יום
זהירות, סקר לפניך

: עורך: דניאל אופיר. עיצוב פסקול: ירדן מרציאנו