cat21268_img390278591.jpg
פלאש 90

עוד שיחה: מי יקבע מיהו יהודי?

למה החרדים כל כך מפחדים מפסיקת בג"ץ בנושא הגיור? מיכל רשף ויאיר אטינגר צוללים ללב המחלוקת שממשלות ישראל לדורותיהן נמנעו מלהכריע בה, החל מחוק השבות שנחקק ב-1950, דרך העתירות שהוגשו לאורך השנים ואיך כל זה קשור לחגיגת בר מצווה לכלבים?
  • 28 דקות
עוד יום
עוד שיחה: מי יקבע מיהו יהודי?

: עורכים: דניאל אופיר, נועה אקסינר. הבאה לשידור: אבי שמאי. צילום: פלאש 90