cat21240_img913431843.jpg

בחירות בג'ט לג

למה ישראלים שנמצאים בחו"ל עדיין לא יכולים להצביע משם? גילי כהן בודקת מה צריך לקרות כדי שזה יתאפשר: מה קורה במדינות אחרות בעולם, מה עלה בגורלן של הצעות החוק בנושא, מדוע הן לא התקבלו עד היום, ואולי דווקא עכשיו - עם סגירת השמיים, היה מקום לשינוי
  • 13 דקות
עוד יום
בחירות בג'ט לג

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי, נועה אקסינר. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. סיוע בהפקה: הדר רשתי, שחר פאר.