cat21177_img311409662.jpg

עוד שיחה: הכתם האנושי

מי אחראי לאסון האקולוגי שפקד את חופי ישראל? איך אפשר למנוע זיהומים כאלה בעתיד? ומתי נוכל לחזור לים? מיכל רשף ויפעת גליק עושות סדר בחדשות הסביבה הכי חשובות של השנה. משתתפים: ד"ר יונתן אייקנבאום, מיכל וסרמן
  • 28 דקות
עוד יום
עוד שיחה: הכתם האנושי

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. הבאה לשידור: אבי שמאי