cat21098_img295624409.jpg

עבודה מועדפת

האם הרמטכ"לים והפוליטיקה הישראלית כבר לא? אחרי שמפלגת הרמטכ"לים "כחול לבן" התפרקה והתרסקה ורא"ל במיל' איזנקוט עשה אחורה פנה לעת עתה מהפוליטיקה, גילי כהן על המסלול הישיר שעשה כמעט כל רמטכ"ל שהיה כאן ואיך הוא הפך להיות למסלול התרסקות? משתתפים: אבי בניהו, ירון דקל
  • 17 דקות
עוד יום
עבודה מועדפת