cat21054_img13273709.jpg

הליגה הערבית

דווקא כשהייצוג הערבי בכנסת הגיע לשיא של כל הזמנים – התפרקה הרשימה המשותפת. האם היא תחזור אי פעם להתאחד? עקיבא נוביק ופרשני כאן על כל מה שמשסע את החברה הערבית בישראל: גייז, אגו ואבו יאיר. משתתפים: ערן זינגר, אימאן קאסם סלימאן
  • 26 דקות
עוד יום
הליגה הערבית

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. סיוע בהפקה: מאיה מרקסון. הבאה לשידור: אבי שמאי