Squer 550 Blue (15)
AP

עיר מקלט?

סוגיית מבקשי המקלט בישראל התפוצצה בשבת האחרונה במהומות הקהילה האריתראית בת"א. כעת מאיימים בממשלה לגרש את חלקם ולהחמיר את המדיניות כלפי מבקשי המקלט מאפריקה. יואב קרקובסקי מברר אילו כלים בידי המדינה, מה עשתה עד כה ובעיקר – מה לא עשתה? משתתפים: פרופ' איתמר מן, מומחה לדיני הגירה ופליטים, הפקולטה למשפטים באונ' חיפה; עו"ד יונתן יעקובוביץ, המרכז למדיניות הגירה ישראלית. להרחבה: האזינו לפרק "ההחמצה הגדולה"
  • 34 דקות
עוד יום
עיר מקלט?

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד: