cat20961_img598765949.jpg
נתי שוחט, פלאש 90

אותיות פורחות באוויר

איך קובעים אילו אותיות יופיעו על איזה פתק בקלפי? למה הרשימות החדשות מופלות לרעה לעומת הוותיקות? עקיבא נוביק צולל לתהליך חלוקת האותיות שיתחיל מחר, ומגלה בין היתר למה רפול השתתף בתחרות ריצה ברחבת הכנסת ומה הסיכוי שאחת הרשימות תקבל את האותיות "לך"? משתתפת עו"ד אורלי עדס
  • 17 דקות
עוד יום
אותיות פורחות באוויר

: עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. סיוע בהפקה: הדר רשתי, שחק פאר. הבאה לשידור: אבי שמאי. צילום: נתי שוחט, פלאש 90