cat20883_img910994440.jpg

מי הבוס?

מיהו הרב קניבסקי שהחברה החרדית (ולא רק) עומדת אצלו בתור לדלת, אבל ראש הממשלה לא מצליח לתפוס בטלפון? עקיבא נוביק בעקבות פרויקטור הקורונה החרדי האמיתי. משתתפים: עקיבא ווייס, שחר אילן .
  • 20 דקות
עוד יום
מי הבוס?

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. סיוע בהפקה: שחק פאר, הדר רשתי