cat19805_img852056102.jpg

בחיי, אני נשבע

למה טקס ההשבעה לנשיאות ארה"ב חשוב כל כך לעם האמריקני, מתי סטו ממנו ומדוע זה קרה? מיכל רשף צוללת להיסטוריה של המסורת האזרחית המפוארת ומגלה, בין היתר, שטראמפ לא היה הנשיא הראשון שלא ידע להפסיד בכבוד ומי הנשיא שהשבעתו עלתה לו בחייו. משתתף: ד"ר אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה.
  • 11 דקות
עוד יום
בחיי, אני נשבע

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי. עיצוב פסקול: רחל רפאלי. תחקיר: מאיה מרקסון