cat19651_img222353581.jpg
שימוש הוגן

החיים הסודיים של היועצים הפרלמנטריים

יועצי הח"כים ב-2021 הם גם צלמי אינסטגרם, שומרי מקומות בוועדות ויועצי תדמית שצריכים להיות זמינים כמעט בכל שעה. האם לשכות חברי הכנסת הן מקום העסקה פוגעני? עקיבא נוביק צולל אל התביעה שהגישה יועצת של ח"כ מרב מיכאלי, בנוגע לאחת המשרות התובעניות בפוליטיקה הישראלית. משתתפים: ח"כ לשעבר מירב בן ארי, אלעד וולף.
  • 17 דקות
עוד יום
החיים הסודיים של היועצים הפרלמנטריים

עורכים: דניאל אופיר, ניר גורלי

עיצוב פסקול: רחל רפאלי

סיוע בתחקיר והפקה: הדר רשתי, מאיה מרקסון